MiljøfondBookmark and Share

Miljøfond

Mange av verdens største miljøutfordringer kan ikke løses med enkle grep, men krever årelang innsats.  

Stiftelsen Pangeas Miljøfond har som formål å yte direkte støtte til primært nasjonale miljøprosjekt. Miljøprosjektene skal være med på å spre kunnskap om miljø samt, redusere menneskets miljøbelastning. Bellona besørger sekretariatet og faglig kvalitetssikring av innkommende søknader på prosjekter.
 
For at vi skal være sikre på at Stiftelsen Pangeas Miljøfond har en reell miljøeffekt på både kort og lengre sikt, er det utarbeidet en fordelingsnøkkel (se egen fane for mer informasjon).