Bookmark and Share

Bellonas rolle

Vi i Pangea vet at det ikke finnes noen enkle løsninger på de enorme miljøutfordringene verden står ovenfor. Derfor har vi valgt å samarbeide med miljøorganisasjonen Bellona, en av Europas ledende miljø- organisasjoner.  

Bellona er sammen med Pangea AS ansvarlig for å utnevne styret i Stiftelsen Pangeas Miljøfond. Videre er Bellona sekretariatet ansvarlig for at pengene som genereres gjennom din bruk av Pangea Ecocard blir benyttet på en måte som sikrer best mulig miljøvern både lokalt, nasjonalt og globalt. Bellonas ansvarsområde omhandler blant annet:

• Faglig kvalitetssikre innkommende søknader
• Innstille prosjekter til fondets styre kvartalsvis

Menneskeheten står ovenfor store miljøutfordringer i årene som kommer, men det finnes løsninger. Det er fortsatt tid til å endre situasjonen, men det må gjøres nå. Kampen for miljøet er en hastesak! Bellona jobber for å finne realistiske og gjennomførbare løsninger for de miljø, ressurs- og energiproblemene verden står overfor.  Bellona har i dag ca 75 ansatte og har kontorer i Oslo, Brussel, Washington D.C, Murmansk og St. Petersburg.
Bellona ble etablert 16.juni 1986 og er en uavhengig, ideell stiftelse som har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse.
 
Se bellona.no for mer informasjon.