FordelingsnøkkelBookmark and Share

Fordelingsnøkkel

For at vi skal være sikre på at Stiftelsen Pangeas Miljøfond har en reell miljøeffekt på både kort og lengre sikt, er det utarbeidet en fordelingsnøkkel. 

Utdeling av stiftelsens midler skal finne sted etter følgende modell *:
 
1. 60 % av fondets tilgjengelige midler skal gå til lokale prosjekter i Norge som
bidrar til at neste generasjon får et renere og bedre lokalmiljø.
Midlene er søkbare for alle organisasjoner og privatpersoner. Alle søknadene vil
bli kvalitetssikret av Bellona og behandlet av styret i Stiftelsen Pangeas Miljøfond.
Vår epostadresse er post@pangea.no.
Har du gode idéer, nøl ikke med å kontakte oss. Vi vil høre fra dere

 
2. 40 % av fondets tilgjengelige midler skal gå til Miljøstiftelsen Bellonas langsiktige prosjekter for å bekjempe de store miljøutfordringene i samfunnet.
Mange av verdens største miljøutfordringer kan ikke løses med enkle grep, men krever årelang innsats for å kunne endres. Noen må gjøre denne jobben. Pangea anerkjenner denne innsatsen og forstår at ikke alle problemer har enkle løsninger.
Sahara Forest Project er et eksempel på et slikt prosjekt. Bellona er med som sterk drivkraft i dette internasjonale prosjektet. 
Kort fortalt produserer man ren energi, mat og ferskvann i ørkenområder ved bruk av ny teknologi.
For mer informasjon, gå til www.bellona.no
 
* Bellonas sekretariat har en maksimal administrativ kostnad på 5% som belastes stiftelsen før utdeling av midlene.