Stiftelsen Pangeas Miljøfond har delt ut 580.000 kronerBookmark and Share

Stiftelsen Pangeas Miljøfond har delt ut 580.000 kroner

Stiftelsen Pangeas Miljøfond har delt ut 580 000 kr totalt fordelt på seks utdelinger:
 
 
Utdeling 1:
100 000 kr til Tagtvedt Borettslag, for energieffektive omlegginger i nesten hundre leiligheter.
25 000 kr til Svein Medhus, private miljøinitiativ
25 000 kr til Håkon Eidissen, private miljøinitiativ
 
http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2011/pangeaprisutdeling
 
 
Utdeling 2:
75 000 kr til Energirådet innland med konferansen ung@miljø
25 000kr  til Gosen skole sitt miljøprosjekt
 
http://www.energirad-innlandet.no/nyhetsarkiv/4-barn-og-unge/220-ungmiljo-far-stotte-fra-pangeas-miljofond-
 
 
Utdeling 3:
100 000 kr til prosjektet Bellonas Miljøpatrulje, med seilskipet S/Y Kallinika som flytende base, er Bellonas spydspiss langs kysten.
Skipet besøker havner og gjennom lokale medier som hver sommer bringer miljøbudskapet ut til folk flest. 
www.bellona.no/subjects/Miljopatruljen
 
 
Utdeling 4:
100 000 kr til Bente Roestad, Årets Ildsjel (Vi kjenner henne alle som drivkraft og idehaver for Blekkulf)
http://bellona.no/nyheter/nyheter_2012/pangeapris2012
http://no.wikipedia.org/wiki/Blekkulf
http://www.klimapingvinene.no/om-oss/
 
 
Utdeling 5:
100 000 kr til Lise Wulff og prosjektet Skriket fra naturen (Kunstprosjekt i norske skoler våren 2014)
http://munch150.wordpress.com
www.thescreamfromnature.com

 
Utdeling 6:
30 000 kr til 300 ledlyslamper til Myanmar (Prosjekt presentert på Partnership for Change konferansen)
http://www.pfchange.org/2014/09/12/bright-sunbell-receives-award/
 
 
Alle midlene som deles ut kommer fra inntekter fra bruk av Pangeakortet. Disse midlene betales av Pangea og ikke den enkelte kortbruker.
Pengene går uavkortet til Stiftelsen Pangeas Miljøfond.
Midlene forvaltes av et meget kvalifisert styre under ledelse av Styreleder Ingrid Stange.
Styrets medlemmer har selv bedt om å ikke kompenseres for styrearbeidet.
https://www.pangea.no/?menu=29
 


 
Kontaktpersoner for pressen:
Ingrid Stange, Styreleder i Stiftelsen Pangeas Miljøfond, tel: 41454497
Dag Friis-Baastad, Styreleder i Pangea,  Tel: 93061244, dag@pangea.no