Pangea Ecocard

Pangea Ecocard er det første kredittkortet i Norge som gir deg som forbruker muligheten til å betale med Grønne Penger.

Uansett hvor du bruker kortet, går 1 % av beløpet tilbake til miljøet. Pangea betaler dette bidraget for deg. I tillegg til å bidra positivt til miljøet, har kortet en rekke andre gode fordeler.  


Pangea Ecocard

1. Miljøbidrag: 1 % av varekjøp. Belastes ikke kortbruker, men dekkes av Pangea AS.*
2. Etableringsgebyrkr. 0,-
3. Årsavgiftkr. 0,-
4. Varekjøp, Norgekr. 0,-
5. Varekjøp med kontantuttak, Norgekr. 0,-
6. Uttak minibank, Norgekr. 0,-
7. Varekjøp VISA, Utlandkr. 0,-
8. Uttak minibank VISA, Utlandkr. 0,- **
9. Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet1,75 % ***
10. Rente ved betaling innen forfall0 %
11. Nominell rente på benyttet kreditt – pr. år21,5 %
12. Effektiv rente per. år23,75 %
13. Nominell rente for uttak i minibank25,75 %
14. Effektiv rente for uttak i minibank 29 %
15. Inntil 50 dagers rentefri betalingsutsettelse.
16. Det belastes ikke renter for varekjøp dersom hele utestående saldo betales ved forfall. Dersom kun deler av beløpet betales ved forfall, vil det belastes renter for det resterende beløp fra kjøpstidspunktet.
17. Ved kontantuttak i minibank beregnes renten fra uttakstidspunktet.
18. Overførsel til annen konto renteberegnes som et kontantuttak.
19. Kortbruk ved Postens terminaler regnes som kontantuttak.
20. Grense ved varekjøp, Norge: Disponibelt beløp på kortet.
21. Grense ved varekjøp, Utland: Disponibelt beløp på kortet.
22. Uttaksgrense, minibank, Norge: Disponibelt beløp på kortet.
23. Uttaksgrense, minibank, Utland: Disponibelt på kortet, men hver enkelt minibank i utlandet har egne grenser på ofte 250 euro eller 300 dollar.
24. Erstatningskortkr. 150,-
25. Fornyelse av stjålet/mistet/ødelagt kortkr. 100,-
26. Nødkortkr. 1350,- ****
27. Nødkontanterkr. 850,- ****
28. Ikke avhentet nødkortkr. 450,- ****
29. Ikke avhentet nødkontanterkr. 450,- ****
30. Purregebyrkr. 62,-
31. Dersom ikke Bank ID / Buypass benyttes til legitimering, vil kunden bli belastet Kr. 300- for legitimering på postkontoret). Dette belastes kunden på første faktura.
32. Miljøgebyr for papirfaktura påkr. 35,-
33. Minstebeløp å betale 3 % eller kr. 250,- per måned.
34. Reise og avbestillingsforsikring er inkludert når minimum 50 % av reisekostnaden er betalt med kortet.
35. Pangea forbeholder seg retten til å gjøre endringer i miljø- og fordelsprogrammets vilkår med 6 ukers varsel.
Noter:

* Miljøbidrag oppad begrenset til forbruk inntil Kr. 100 000,- per 12 måneders periode, dvs 1000,- i miljøbidrag per kort per kalenderår.

** Pangea AS tar ikke et eget gebyr for uttak av valuta i minibanker. Det kan derimot forekomme at minibankens eier legger på et gebyr som må dekkes av kontohaver.

*** Pangea AS tar ikke et eget gebyr for varekjøp i utlandet. Det kan derimot forekomme at brukerstedet legger på et gebyr som viderefaktureres kontohaver.

**** I tillegg kommer evt. omkostninger fra mottakerbanken.

**** Eksempel kostnad 12 mnd:15.000 o/12 mnd, nom./eff.rente 21,50%/23,75%, totalt: 16.804