Reiseforsikring

Betaler du 50% eller mer av reisens transportkostnader (drivstoff, ferge, overnatting osv.) med Pangea Ecocard er du og inntil tre medreisende dekket av kortets reise- og avbestillingsforsikring. 


Reiseforsikring

1. Behandlingsutgifter ved reisesyke/ hjemtransportkr 5 000 000,-
2. Tannlegebehandling ved ulykkesskadekr 5 000,- (egenandel kr 500)
3. Avbrutt reiseKr 1 500,- pr døgn, maks kr 15 000,- pr. skadetilfelle
4. Sykdom/skade hos reiseledsagerkr 15 000,-
5. Tilkallelsekr 1 000 pr. døgn, maks kr 25 000,- pr. skadetilfelle
6. Dødsfall som følge av ulykke (Barn under 23 år)kr 50 000,-
7. Dødsfall som følge av ulykke (23 - 67 år)kr 300 000,-
8. Dødsfall som følge av ulykke (67 - 70 år)kr 150 000,-
9. Invaliditet som følge av ulykke 0 - 67 årkr 300 000,-
10. Invaliditet som følge av ulykke 67 - 70 årkr 150 000,-